ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ),(ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563


แผนกการเงิน ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เข้าร่วมเสนอราคาเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ), ประกันสุขภาพกลุ่ม (ครูต่างชาติ)
และเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563
โดยยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มกราคม 2563 และคณะกรรมการประชุมพิจารณาเลือกบริษัทประกันฯ
ภายใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก บริหารแผนกการเงิน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 397 ครั้ง

Keep