งานโภชนาการและงานร้านค้าจัดบริการจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในงานคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งที่ 3


งานโภชนาการและงานร้านค้าจัดบริการจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในงานคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งที่ 3  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ณ สนามสิรินธร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานร้านค้า
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 297 ครั้ง

Keep