งานร้านค้า จำหน่ายอาหารว่างและน้ำดื่มให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร


งานร้านค้า จำหน่ายอาหารว่างและน้ำดื่มให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร ทุกวันอังคาร ในช่วงเดือน ก.ค. ถึง เดือน พ.ย. 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารโอเซ่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานร้านค้า
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 318 ครั้ง

Keep