จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานสัมมาผู้บริหารฯ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562


จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานสัมมาผู้บริหารฯ  วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562  ณ บริเวณตึกวัชรสมโภช และอาคารโอเซ่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานร้านค้า
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 219 ครั้ง

Keep