งานโภชนาการเข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การประกอบอาหารแบบมืออาชีพ


งานโภชนาการเข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การประกอบอาหารแบบมืออาชีพ ในวันที่ 19 ส.ค. 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานร้านค้า
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 477 ครั้ง

Keep