ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล   อาคารศักดา ประธานการประชุม ม.เชิดชัย  ยังให้ผล  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 466 ครั้ง

Keep