ประชุมบุคลากรงานห้องสมุดครั้งที่ 5/2562


ประชุมบุคลากรงานห้องสมุดครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องสมุดลวสุต อาคารโดนาเซียง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคคลคือ 0134
เลขประจำตัวบุคคลคือ 0180
เลขประจำตัวบุคคลคือ 0267
เลขประจำตัวบุคคลคือ 0266
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 523 ครั้ง

Keep