โครงการอบรมข้อกำหนด/มาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า


งานร้านค้า  ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า  หัวข้อเรื่อง ข้อกำหนด/มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  ในวันเสาร์  ที่ 25 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมโอเซ่2


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 474 ครั้ง

Keep