ตารางสอบวัดผล พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP


ตารางสอบวัดผล พร้อมเนื้อหาสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP 

โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP สอบระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 - ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 767 ครั้ง

Keep