ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563  เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบในครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 841 ครั้ง

Keep