ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมซัลวีโน


ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมซัลวีโน เวลา 10.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 490 ครั้ง

Keep