ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2020


ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อการขอคืนค่า Summer 2020 ได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

          ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน  สามารถลงทะเบียน ในแบบ Google Form คลิกที่นี่  

โดยโรงเรียนจะสรุปข้อมูลทุกสิ้นเดือน  และดำเนินการเบิกเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1234 ครั้ง

Keep