ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ตึกโดนาเซียง)


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ตึกโดนาเซียง)  สอบระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563  พร้อมเนื้อหาการสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบครั้งนี้  เอกสารตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 464 ครั้ง

Keep