ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ตึกเซนต์แมรี่)


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ตึกเซนต์แมรี่)  สอบระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563  พร้อมเนื้อหาการสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบครั้งนี้  เอกสารตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 673 ครั้ง

Keep