ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ),(ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564


แผนกการเงิน ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เข้าร่วมเสนอราคาเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ), ประกันสุขภาพกลุ่ม (ครูต่างชาติ) และเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน/บุคลากร

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 7 - 29 มกราคม 2564 และคณะกรรมการประชุมพิจารณาเลือกบริษัทประกันฯ ภายใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายนี้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 880 ครั้ง

Keep