ขอเชิญ บริษัท เข้าร่วมเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบ VRV, VRF


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอเชิญบริษัท เข้าร่วมเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบ VRV, VRF โดยยื่นเอกสารผ่านอีเมล์ [email protected]  หรือ [email protected] 

 ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2563  และคณะกรรมการประชุมพิจารณาเลือกใน วันที่ 17 ธันวาคม 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้.

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 822 ครั้ง

Keep