ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท "ทุนโดนาเซียง" ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท "ทุนโดนาเซียง" ประจำปีการศึกษา 2563 
จำนวน 15 ทุน ตามรายชื่อแนบท้ายนี้
หมายเหตุ     ให้มาติดต่อแผนกการเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 07.30 - 16.00 น.

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 489 ครั้ง

Keep