อบพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียนต่าง ๆ


ฝ่ายอาคารสถานที่ทำการอบพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อป้องกันไวรัสและโรคติดต่อ โดยทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัส แล้วจึงปิดห้องทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องค่อย ๆ ระเหย ก่อนเปิดระบายอากาศประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 436 ครั้ง

Keep