ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบระหว่างวันพุธที่ 17 - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 490 ครั้ง

Keep