ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม


ประกาศผลการเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกรณี  "ร" / "0" / "มส" ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ภาคเรียน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม

กรณีนักเรียนที่มีผลการเรียน "0"  ในภาคเรียนที่ 1/2563   นักเรียนต้องมาเรียนซ่อมเสริมในช่วง Summer 64 เท่านั้น (5 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564) 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 728 ครั้ง

Keep