ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563


ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนเงิน สามารถลงทะเบียน ใน Google Form คลิกที่นี่ 
โดยโรงเรียนจะสรุปข้อมูลทุกสิ้นเดือน และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครอง ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 5878 ครั้ง

Keep