ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2,4-5 (ตึกยอหน์แมรี่)


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 สอบระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สอบระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564  

ตามเอกสารที่แนบมา เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1044 ครั้ง

Keep