ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม


ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกรณี พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม ขอให้นักเรียนศึกษาข้อมูลตามเอกสารที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 938 ครั้ง

Keep