ขอเชิญตัวแทนบริษัท / ร้านค้า เข้าร่วมเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอเชิญตัวแทนบริษัท / ร้านค้า เข้าร่วมเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564  
โดยยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 - 30 เมษายน 2564 และคณะกรรมการประชุมพิจารณาเลือกใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ดังรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายนี้จำนวนผู้อ่าน 200 ครั้ง

Keep