ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสมัครขอดำเนินการจำหน่ายอาหารร้านค้าภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสมัครขอดำเนินการจำหน่ายอาหารร้านค้าภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม  2564 และคณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2564

ดังรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 546 ครั้ง

Keep