ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนเงินคืนค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ACS SUMMER COURSE 2021


1. ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อ การขอคืนค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ACS SUMMER COURSE 2021 ได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้
    (แนบไฟล์รายชื่อคืนค่า Summer รอบที่ 1 และไฟล์ ข้อมูลรอลงทะเบียนขอคืนเงิน)

2. ผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ACS SUMMER COURSE 2021 ไว้และยังไม่ลงทะเบียนขอคืนเงินสามารถลงทะเบียน ใน Google Form คลิกที่นี่
    โดยโรงเรียนจะสรุปข้อมูลทุกสิ้นเดือนและดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครอง ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไปจำนวนผู้อ่าน 4371 ครั้ง

Keep