ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อาคารยอหน์แมรี่


ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อาคารยอห์นแมรี่ (สอบ online) ระดับชั้นสอบตาม file ที่แนบมาด้วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สอบในวันที่ 17 , 20 , 27 สิงหาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 สอบในวันที่ 18 , 23  , 26 สิงหาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบในวันที่ 16 , 19 , 25 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ รายวิชาที่ไม่มีจัดสอบในตาราง ครูประจาวิชาสามารถดาเนินการจัดสอบกลางภาคได้ในระหว่างวันที่ 16-27 สิงหาคม 2564


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 518 ครั้ง

Keep