ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (IEP/SEP)


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (IEP/SEP) อาคารเซนตแมรี่ สอบ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาาอังกฤษ   กำหนดการสอบดังนี้ (ตามเอกสารที่แนบมา)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สอบวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สอบวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   สอบวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 346 ครั้ง

Keep