ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (สสวท/IEP/SEP)


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (สสวท/IEP/SEP) กำหนดการสอบมีดังนี้ (ตามเอกสารที่แนบมา)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบในวันที่ 6 , 11 , 15 ตุลาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบในวันที่ 5 , 8 , 14 ตุลาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 4 , 7 , 12  ตุลาคม 2564


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 442 ครั้ง

Keep