ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อาคารยอหน์แมรี่)


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อาคารยอหน์แมรี่) กำหนดการสอบมีดังนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบในวันที่ 5 , 8 , 12  ตุลาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบในวันที่ 4 , 7 , 14  ตุลาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 6 , 11 , 15 ตุลาคม 2564

สำหรับวิชานอกตาราง สอบในวันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564 ขอให้นักเรียนได้ศึกษาในตารางสอบที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 553 ครั้ง

Keep