ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เข้าร่วมเสนอราคาเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ), ประกันสุขภาพกลุ่ม (ครูต่างชาติ) และเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน/บุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2565


แผนกการเงิน ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เข้าร่วมเสนอราคาเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ), ประกันสุขภาพกลุ่ม (ครูต่างชาติ) และเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน/บุคลากร
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 17 มกราคม 2565 และคณะกรรมการประชุมพิจารณาเลือกบริษัทประกันฯ ภายใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายนี้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 407 ครั้ง

Keep