ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (Online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อาคารยอห์นแมรี่)


ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อาคารยอหน์แมรี่) กำหนดการสอบมีดังนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบในวันที่ 12 , 14 มกราคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบในวันที่ 11 , 14 มกราคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 10 , 13 มกราคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบในวันที่ 19 , 20 มกราคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบในวันที่ 20 , 21 มกราคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 17 , 18 มกราคม 2565


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 273 ครั้ง

Keep