ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (Online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อาคารเซนต์แมรี่)


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อาคารเซนต์แมรี่) กำหนดการสอบมีดังนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอบในวันที่ 13 , 14 มกราคม 2565

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบในวันที่ 11 , 12 มกราคม 2565

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 10 , 11 มกราคม 2565


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 227 ครั้ง

Keep