ตารางสอบวัดผลกลางภาคที่ 2/2564 (Online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP


ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP กำหนดการสอบมีดังนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 สอบในวันที่ 12 , 14 มกราคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบในวันที่ 11 , 13 มกราคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบในวันที่ 17 , 18 มกราคม 2565


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 653 ครั้ง

Keep