ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/64 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารยอห์นแมรี่


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1-9 สอบระหว่างวันที่ 14-15 และ 17-18  กุมภาพันธ์ 2565 (ตามเอกสารที่แนบมา)

เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสำหรับการสอบในครั้งนี้  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 243 ครั้ง

Keep