ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2565


ตามรายชื่อจากฝ่ายวิชาการแจ้ง ทุนการศึกษาเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 คน รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้

คำชี้แจงการให้ทุน

เป็นทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน จำนวน 20,000 บาท / ปี

- ภาคเรียนที่ 1     จำนวน 10,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 2     จำนวน 10,000 บาท

สำหรับผู้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีผู้ปกครอง ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ     ค่าธรรมเนียมการโอน ธ.ไทยพาณิชย์ 5 บาท ธนาคารอื่นๆ 8 บาท 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 336 ครั้ง

Keep