“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก”� -เนลสัน แมนเดลา –


“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก”�    
-เนลสัน แมนเดลา –

โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ความรู้ที่ได้จะต้องไม่ได้มาจากการนั่งเรียนภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ไปยังสถานที่จริง เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการให้กับเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6-9  ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานต่างๆดังนี้

ฐานกิจกรรมที่ 1  เรียนรู้การทำขนมไทย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 118 ครั้ง

Keep