ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.


✨ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. (IPST) ม.5/1  วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และวางแผนอนาคตของตนเอง 
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิศวกรรมหุ่นยนต์ , วิศวกรรมยานยนต์,
วิศกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมการบิน (RSU we fly ) เรียนรู้องค์ประกอบของเครื่องบิน และธุรกิจการบิน ได้ทดลองขึ้นเครื่องบิน,เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาและประโยชน์และโทษของกัญชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชา เพื่อให้ทันกับยุคสมัยเสรีกัญชา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 135 ครั้ง

Keep