นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ


“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.” B.B.King

สิ่งที่สวยงามของการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถพรากความรู้ไปจากคุณได้ 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนี้ การกำเนิด และเหมืองพลอยในประเทศไทย, ประเภทอัญมณี, เพชร, การเจียระไนและการทำเครื่องประดับ, อัญมณีอินทรีย์, อัญมณีสังเคราะห์, เหมืองทองและโลหะมีค่า, เครื่องประดับตามสมัยนิยม  จากวิทยากรที่มีความรู้ อาจารย์สถาปัตย์ คุ้มพิทักษ์ นักวิชาการฝึกอบรม B.Sc.Mahidol University (Geoscience)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 145 ครั้ง

Keep