ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อาคารยอหน์แมรี่


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (สสวท. / IEP / SEP)

สอบวันอังคารที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565  ตามเอกสารที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 408 ครั้ง

Keep