ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ขอดำเนินการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สามารถสอบถามและซื้อใบสมัครที่ มิสพิมพ์ตะวัน  ทองพิกุล ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 กันยายน 2565


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 460 ครั้ง

Keep