การวางแนวทางการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และร่วมกำหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)


วันพุธที่   8 กันยายน 2565  ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดาวิหาร ศรีหาพล  รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน  ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ  มาสเตอร์วิชัย  โพนทะยาน  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ร่วมประชุมกับ พ.ต.อ. ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา  เพื่อวางแนวทางการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และร่วมกำหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยเหมือนบ้านที่อยู่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 167 ครั้ง

Keep