ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตึกD / SM / ยอห์นแมรี่)


ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  2/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตึกD / SM / ยอห์นแมรี่) มีกำหนดการดังนี้

* ชั้นประถมศึกษปีที่ 1-3 (ตึกโดนาเซียง) สอบวันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

* ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (ตึกเซนต์แมรี่) สอบวันอังคารที่ 10 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

* ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ตึกเซนต์แมรี่) สอบวันพุธที่ 11 และ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ตึกยอห์นแมรี่) สอบวันอังคารที่ 10 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ตึกยอห์นแมรี่) สอบวันพุธที่ 11 และ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 355 ครั้ง

Keep