กำหนดการสอบ Mock Test ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


ตารางสอบ Mock Test  ประจำปีการศึกษา 2565  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สอบระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  ตามเอกสารที่แนบมา

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 155 ครั้ง

Keep