ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม ขอให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลตามเอกสารที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 213 ครั้ง

Keep