ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP,SEP) พร้อมเนื้อหาการสอบ


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  2/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  (IEP,SEP) พร้อมเนื้อหาการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตึกโดนาเซียง สอบวันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ตึกเซนต์แมรี่ สอบวันอังคารที่ 7 และ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตึกเซนต์แมรี่ สอบวันพุธที่ 8 และ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

ตามเอกสารที่แนบมา ขอให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาสอบเพื่อเตรียมสอบในครั้งนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 150 ครั้ง

Keep