ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ ม.4-5 อาคารยอหน์แมรี่


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  2/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ ม.4-5 อาคารยอหน์แมรี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 สอบวันอังคารที่ 7 และ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สอบวันพุธที่ 8 และ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 

ขอให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบ และพร้อมเข้าสอบตามตารางสอบที่ได้แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 255 ครั้ง

Keep