ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม ตามเอกสารที่แนบมา ขอให้นักเรียนได้ตรวจเช็คและปฏิบัติตามกำหนดการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 913 ครั้ง

Keep