ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกันฯ เข้าร่วมเสนอราคาเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มครู เจ้าหน้าที่ ครูเกษียณ และครูอาวุโส ประจำปีการศึกษา 2566


ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกันฯ เข้าร่วมเสนอราคาเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม ครู เจ้าหน้าที่ ครูเกษียณ และครูอาวุโส โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2566
โดยยื่นเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2566 และคณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง

Keep