แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
 เวลา 7.30 น. ณ สนามบาสเกตบอลหลังตึกเทโอฟาน

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้

1. ดันพื้น 
ชาย 22 ครั้ง / 2 นาที
หญิง 15 ครั้ง / 2 นาที

2.ลุก - นั่ง 
ชาย 34 ครั้ง / 2 นาที
หญิง 25 ครั้ง / 2 นาที

3. วิ่ง 
ชาย 800 เมตร / 3 นาที 15 วินาที
หญิง 800 เมตร / 4 นาที

หมายเหตุ สถานที่ลุก - นั่ง / ดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที สถานที่ วิ่ง
นักศึกษาชาย : เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วิ
นักศึกษาหญิง : เวลาไม่เกิน 4 นาที
 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง

Keep